What's Up?! EthnoConference

Európai Néprajzi Múzeumok Igazgatói konferenciája
Conference of Directors of European Ethnographic Museums

2022. 05. 25-27.

What's Up?! / Mi a helyzet?! tesszük fel a kérdést a What's Up?! EthnoConference - Európai néprajzi múzeumok igazgatói konferenciáján. A Néprajzi Múzeum új épületének és kiállításainak szakmai megnyitójával és bemutatásával egybekötött nemzetközi konferencia célja, hogy bemutassa az elmúlt évek változásait, a múzeumi szakma és a néprajzi múzeumok szervezeti, tartalmi, sőt fizikai, építészeti újragondolását, megújulását.

TTöbb mint 20 európai néprajzi múzeum igazgatója számol be arról, hogy náluk „mi a helyzet”. A Budapesten frissen átadott új Néprajzi Múzeum első jelentős eseményén kiderül, milyen trendek befolyásolják a nemzetközi múzeumi világot: mi a helyzet az európai intézményekben, miért érezték és érzik szükségét a szakemberek az átalakításnak, az újradefiniálásnak, mi a néprajzi múzeumok feladata a 21. században és milyen szerepet kell betölteniük a társadalomban.

What's Up?! is the question we ask in What's Up?! EthnoConference for Directors of European Ethnographic Museums. The aim of the international conference, which will be accompanied by the opening and inaugural presentation of the new building and exhibitions of the Museum of Ethnography, is to present the changes that have taken place in recent years, the rethinking and renewal of the museum profession and ethnographic museums in terms of organisation, structure, content and, even more, physical and architectural aspects.

More than 20 directors of European ethnographic museums will speak about ”what’s going on?” or „What's Up?!” in their museums. The first major event of the newly inaugurated Museum of Ethnography in Budapest reveals the trends influencing the international museum world: what is the situation in the European institutions, why professionals have felt and feel the need for restructuring and rethinking, what is the role of an ethnographic museum in the 21st century and what role they should play in society.

pattern

Regisztráció

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kitöltött jelentkezési lap toth.krisztina@neprajz.hu címre való visszaküldésével lehet. Visszaküldési határidő: 2022. május 9.

Az ebédet a tervek szerint a Néprajzi Múzeum éttermében, a konferencián résztvevők saját költségükön tudják majd megvásárolni és elfogyasztani. Az előzetes létszámkalkuláció miatt, kérjük jelezzék a jelentkezési lapon, hogy mely napokon szeretnének a Néprajzi Múzeumban található étteremben étkezni.

Registration

Participation in the conference is free, but registration is required. Registration is possible by sending the completed registration form to toth.krisztina@neprajz.hu. Return deadline: 9 May 2022.

It is planned that lunch will be available at the Museum of Ethnography's restaurant at the conference participants' own expense. In order to calculate the number of participants in advance, please indicate on the registration form the days on which you would like to eat in the restaurant of the Museum of Ethnography.

pattern

Program

Programme

* A programváltozás jogát fenntartjuk!
* Program subject to change!

Megnyitó
Opening Ceremony

10:00 - 13:00

A Néprajzi Múzeum új épületének és a Megérkeztünk c. új időszaki kiállításának ünnepélyes, szakmai megnyitója.
Ceremonial opening of the new building and the temporary exhibition of the Museum of Ethnography entitled We have arrived.

13:00 - 14:30

Ebédszünet
lunch break


What's Up?! EthnoConference

14:30 - 16:30

Moderátor | Moderator: Foster Hannah Daisy

Átmenetek metszéspontján – a budapesti Néprajzi Múzeum (HU)
Dr. Kemecsi Lajos – főigazgató, Néprajzi Múzeum, Magyarország
At the crossroads of transitions – the Museum of Ethnography in Budapest (HU)
Dr Lajos Kemecsi – Director-General, Museum of Ethnography, Hungary

Megújuló múzeumépület az innovatív és „okos” intézményfejlesztés szolgálatában (EN)
Dr. Goranka Horjan – főigazgató, Zágrábi Etnográfiai Múzeum, Horvátország
Museum renovation for innovative and smart institutional growth (EN)
Dr. Goranka Horjan – Director-General, Ethnographic Museum Zagreb, Croatia

Mozgásban a MARKK – Egy hamburgi néprajzi múzeum újrapozicionálásának sikerei és kihívásai (EN)
Prof. Dr. Barbara Plankensteiner – főigazgató, Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt (MARKK), Németország
The MARKK in Motion – Successes and challenges in the repositioning of an ethnographic museum in Hamburg (EN)
Prof. Dr. Barbara Plankensteiner – Director-General, Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt (MARKK), Germany

Kontinuitás és változás között egyensúlyozva: a stockholmi Nordiska Múzeum megújítása (EN)
Dr. Sanne Houby-Nielsen – főigazgató, Nordiska Museet, Svédország
Nordiska Museet in Stockholm: balancing between continuity and change (EN)
Dr. Sanne Houby-Nielsen – Director-General, Nordiska Museet, Sweden

Régi terek, új jövőkép? A Pitt Rivers Múzeum megújítása a „radikális remény”, a jóvátétel és a megbékélés jegyében (EN)
Prof. Dr. Laura Van Broekhoven – főigazgató, Pitt Rivers Museum, Anglia
Old Spaces, New Futures? Becoming a Pitt Rivers Museum that centres radical hope, repair and reconciliation (EN)
Prof. Dr Laura Van Broekhoven, Director, Pitt Rivers Museum, UK

& kérdések
Q&A


Megnyitó
Opening Ceremony

18:00

A Néprajzi Múzeum ZOOM és Kerámiatér ünnepélyes, szakmai megnyitója.
Opening ceremony of the ZOOM and Ceramic Space of the Museum of Ethnography.

8:30

Regisztráció (egész nap folyamán)
Registration (during the day)

9:00 - 10:30

Moderátor | Moderator: Dr. Régi Tamás

Múzeumi működés válságos időkben – régi problémák, új kihívások. (EN)
Robert Zydel – főigazgató, Nemzeti Etnográfiai Múzeum, Lengyelország
The museum at the time of crisis. Old problems and new challenges (EN)
Robert Zydel – Director-General, National Museum of Ethnography, Poland

A Szlovák Nemzeti Múzeum új projektje Turócszentmártonban (EN)
Branislav Panis – főigazgató, Szlovák Nemzeti Múzeum
Radovan Sýkora – igazgató, Etnográfiai Múzeum SzNM Túrócszentmárton, Szlovákia

A New Project of the Slovak National Museum in Martin (EN)
Branislav Panis – Director-General, Slovak National Museum, Slovakia
Radovan Sýkora – Director, Ethnography Museum SNM Martin, Slovakia

A Staatliche Museen zu Berlin (Berlini Állami Múzeumok) néprajzi gyűjteményeinek átköltöztetése a város szívébe (EN)
Prof. Dr. Lars-Christian Koch – főigazgató, Humboldt Forum, Németország
Moving the ethnological collections of the Staatliche Museen zu Berlin into the heart of the city (EN)
Prof. Dr Lars-Christian Koch – Director-General, Humboldt Forum, Germany

& kérdések
Q&A

10:30 - 11:00

Kávészünet
Coffee break

11:00 - 12:30

Moderátor - Moderator: Dr. Szarvas Zsuzsanna

A finn „Új Nemzeti”. Területi bővítés egy újfajta Nemzeti Múzeum számára (EN)
Dr. Elina Anttila – főigazgató, Finn Nemzeti Múzeum, Finnország
The New National in Finland – making space for a new way to be a National Museum (EN)
Dr Elina Anttila – Director-General, The National Museum of Finland, Finland

Az újrakezdés kihívásai. Az Észt Nemzeti Múzeum koncepciójának megújítása az új épületben (EN)
Dr. Kertu Saks – főigazgató, Észt Nemzeti Múzeum, Észtország
Challenges of the new start. Re-launching Estonian National Museum concept in the new building (EN)
Dr Kertu Saks – Director-General, Estonian National Museum, Estonia

Civilizált és barbár. A „mi” és a „mások” múzeumai: Franciaország átjárhatatlan határai (EN)
Dr André Delpuech – örökségvédelmi szakember, egyetemi professzor, kutató, EHESS, Franciaország
Civilized and barbaric. Museums of ours, museums of others: Impassable borders in France (EN)
Dr André Delpuech – Heritage conservationist, University professor, Researcher, EHESS, France

& kérdések
Q&A

12:30 - 14:30

Ebédszünet
Lunch break

14:30 - 16:00

Moderátor | Moderator: Dr. Régi Tamás

Néprajzi múzeumok a 21. században (EN)
Ralf Čeplak Mencin – ICOM-ICME elnök, Szlovén Etnográfiai Múzeum, Szlovénia
Ethnographic museums in the 21st century (EN)
Ralf Čeplak Mencin – ICOM-ICME president, Slovene Ethnographic Museum, Slovenia

A 21. század múzeumai: relevancia, elkötelezettség, részvételiség (EN)
Dr. Ann Follin – főigazgató, Världskulturmuseerna, Svédország
Museums for the 21st century – relevant, engaged and curated with the community (EN)
Dr Ann Follin – Director-General, Världskulturmuseerna, Sweden

MAS: egy glokális múzeum első évtizede (EN)
Dr. Leen Beyers – Vezető kurátor és kutatási, gyűjteményi igazgató, Museum aan de Stroom (MAS), Belgium
The MAS: the first decade of a glocal museum (EN)
Dr Leen Beyers – Head of research and collections and curator, Museum aan de Stroom (MAS), Belgium

& kérdések
Q&A

8:30

Regisztráció (egész nap folyamán)
Registration (during the day)

9:00 - 10:45

Moderátor | Moderator: Dr. Wilhelm Gábor

Az AfricaMuseum megújítása (EN)
Dr Bambi Ceuppens – antropológus, AfricaMuseum, Belgium
Renovation of the AfricaMuseum (EN)
Dr Bambi Ceuppens – anthropologist, AfricaMuseum, Belgium

Az átláthatóság szerepe a hálózati múzeummá válásban: a GRASSI újra feltalálása (EN)
Léontine Meijer-van-Mensch – főigazgató, Lipcsei Grassi múzeum, Németország
Practicing transparency in becoming a network museum: REINVENTING GRASSI.SKD (EN)
Léontine Meijer-van-Mensch – Director-General, State Ethnographic Collections of Saxony, Germany

Globális Milánó. Innovatív gyűjteményi kiállítás a részvételiségés a súrlódások feszültségmezőjén (EN)
Dr. Carolina Orsini – igazgató-helyettes, gyűjteményi főosztályvezető, MUDEC Museo delle Culture, Olaszország
Global Milan. An innovative collection display between participation and controversy (EN)
Dr. Carolina Orsini – Deputy Director, Head of Collections Department, MUDEC Museo delle Culture, Italy

Az Alimentarium stratégiai fejlesztése 2021+: egy tapasztalat – két platform, közönség- és közösségfejlesztés és a siker mérése (EN)
Dr. Boris Wastiau – főigazgató, Alimentarium, Svájc
Alimentarium’s Strategic Evolution 2021+: one experience – two platforms, developing audiences, communities and measuring success (EN)
Dr Boris Wastiau – Director-General, Alimentarium, Switzerland

& kérdések
Q&A

10:45 - 11:00

Kávészünet
Coffee break

11:00 - 12:45

Moderátor | Moderator: Kőszegi Gábor

Megőrzés, hozzáférés, kortársiasság. Néprajzi múzeumi szerepek és feladatok a 21. században (HU)
Dr. Granasztói Péter – gyűjteményi főigazgató-helyettes, Néprajzi Múzeum, Magyarország
Preservation, accessibility, contemporaneity. The roles and responsibilities of ethnographic museums in the 21st century (HU)
Dr Péter Granasztói – Deputy Director-General for Collections, Museum of Ethnography, Hungary

Újra lendületben. Megújuló ismeretközvetítés, közönségkapcsolatok, kommunikáció a Néprajzi Múzeumban (HU)
Dr. Veres Gábor – általános főigazgató-helyettes, Néprajzi Múzeum, Magyarország
On the move again. Renewed education, public relations and communication in the Museum of Ethnography (HU)
Dr Gábor Veres – Deputy Director-General, Museum of Ethnography, Hungary

Állandó és időszaki: A Néprajzi Múzeum kiállítási stratégiájának jellemzői (HU)
Dr. Szarvas Zsuzsanna – projektvezető, Néprajzi Múzeum, Magyarország
Permanent and temporary: characteristics of the exhibition strategy at the Museum of Ethnography (HU)
Dr Zsuzsanna Szarvas – project leader, Museum of Ethnography, Hungary

Gyűjtemények válaszúton? (HU)
Dr. Schleicher Veronika – gyűjteményi főosztályvezető, Néprajzi Múzeum, Magyarország
Collections at a crossroad? (HU)
Dr Veronika Schleicher– Head of Collections Department, Museum of Ethnography, Hungary

& kérdések
Q&A

12:45 - 14:45

Ebédszünet
Lunch break

pattern

Absztrakt | Előadók

Absztrakt | Speakers

Néprajzi Múzeum

A budapesti Néprajzi Múzeum egyike Európa legfontosabb szakmúzeumainak. A több mint 200 000 néprajzi tárgy mellett egyedülálló fényképfelvételeket, kéziratokat, fotókat, népzenei- és filmfelvételeket őriz gyűjteményében. A magyar népi kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyi emlékei mellett itt található az ország legnagyobb nemzetközi gyűjteménye és a kortárs kultúra kutatásának is fontos központja.

150 éves a Néprajzi Múzeum

A Néprajzi Múzeum első 150 évét rangja és szakmai elismertsége ellenére jelentős mértékben befolyásolta a megfelelő épületért való folyamatos küzdelem. Ez napjainkban zárult győzelemmel, amikor 2022-ben az intézmény elfoglalhatja új otthonát. Az új Néprajzi Múzeum Budapest egyik legrégebbi parkja, a Városliget kapujában épült fel a Napur Architect tervei alapján. A változatos növényfajokkal beültetett tetőkertet tartó két épületszárny egy 1 kilométer átmérőjű körív mentén emelkedik a környező fák lombozatának magasságába.

A hamarosan nyíló múzeum látványos időszaki kiállítással várja a látogatókat Megérkeztünk címmel, amely a gazdag gyűjtemény keresztmetszeteként mutat be egy különleges válogatást. Ugyancsak az épülettel egy időben nyílik meg több, mint félezer négyzetméteren az interaktív és látványos ZOOM tér is, amely az egyes tárgyakat játékos megközelítések segítségével mutatja be, így egészen egyedi perspektívából tekint a múzeumi gyűjteményre. A föld mélyében elhelyezett, közel 7 ezer négyzetméteres, időszaki és állandó tárlatoknak otthont adó kiállítótér felett könyvesbolt, étterem, könyvtár, adattár, coworking helyiség, látogatóközpont, rendezvényközpont, interaktív ifjúsági múzeum teszi az intézményt a budapesti kulturális élet meghatározó helyszínévé. Különleges eleme az ingyenesen látogatható Kerámiatér, amely a lépcsőzet mentén 40-40 méter hosszan csaknem 4 ezer kerámiát vonultat fel a világ minden tájáról.

Az épület koronája az üveghomlokzat, amelyen körben egy közel félmillió pixelből álló, a múzeum magyar és nemzetközi gyűjteményeiből válogatott néprajzi motívumokon alapuló, raszterszerkezetű fémrács fut végig. A háló a magyar és az egyetemes kultúra szőtteseként nemcsak átöleli, öltözteti az épületet, hanem összegzi a gyűjtemények és a Néprajzi Múzeumban folyó munka 150 évre visszatekintő, a kortárs kultúrában is meghatározó szellemiségét.

További információ: neprajz.hu

A néprajzi Múzeum épülete.
A néprajzi Múzeum épülete.

Museum of Ethnography

The Museum of Ethnography in Budapest is one of the most important ethnographic museums in Europe. In addition to more than 200 000 ethnographic objects, its collection includes unique photographs, manuscripts, folk music and film recordings. Besides the priceless artefacts of Hungarian folk culture, it also houses the largest international collection in the country and is an important centre for research of contemporary culture.

The Museum of Ethnography is 150 years old

Despite its prestige and professional recognition, the first 150 years of the Museum of Ethnography were significantly influenced by the constant struggle to find a suitable building. Today, this struggle has ended in victory, as the institution will be able to move into its new home in 2022. The new Museum of Ethnography is located at the gateway to one of Budapest's oldest parks, the City Park, and was designed by Napur Architect. The two wings of the building, which support a roof garden planted with a variety of plants, rise along a 1-kilometre diameter arc to the height of the surrounding trees.

The museum is about to open with a spectacular temporary exhibition entitled We have arrived, which presents a special selection of the rich collection as a cross-section. Also opening at the same time as the building is the interactive and spectacular ZOOM space, which covers more than 5,000 square metres and presents each object through a playful approach, offering a unique perspective on the museum's collection. Above the almost 7,000 square metres of exhibition space, which is located underground and houses temporary and permanent exhibitions, a bookstore, restaurant, library, archives, coworking space, visitor centre, event hall and interactive youth museum make the institution a key venue for cultural life in Budapest. A special feature is the Ceramic Space, which is open to the public free of charge and along a 40-40 metre long staircase, displays almost 4,000 ceramics from all over the world.

The crowning feature of the building is the glass frontage, which is encircled by a metal grid of almost half a million pixels, based on ethnographic motifs selected from the museum's Hungarian and international collections. The grid is a tapestry of Hungarian and universal culture that not only embraces and dresses the building but also summarises the 150-year history of the collections and the work of the Museum of Ethnography, reflecting the spirit of its work in contemporary culture.

More information: neprajz.hu

Elérhetőség | Contact

Helyszín | Venue:

Néprajzi Múzeum | Museum of Ethnography
Dózsa György út - Ötvenhatosok tere.
Bejárat a konferenciaterembe a Hősök tere felől. | Entrance to the conference room from Heroes' Square.


Jelentkezés | Registration:

Tóth Krisztina - toth.krisztina@neprajz.hu

Konferenciával kapcsolatos kérdések | For questions about the conference:

Bazsó Borka - bazso.borka@neprajz.hu